Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZZ

11. 4. 2008

Propozice přeboru Župy Komenského 2008

„Zálesácký závod zdatnosti“.

Pořadatel: Župa Komenského

Datum konání: NEDĚLE 11. května 2008

Místo: Malenovice – sokolovna

Technické zabezpečení.: Tělocvičná jednota Sokol Malenovice

Ředitel závodu: Alice Eimová, župní vedoucí PP

Hlavní rozhodčí: Petr Kostka

Stavitel tratí: Alice Eimová, Petr Kostka

Zdravotní služba: Ondřej Plešek – zdravotní bratr

Přihlášky: telefonicky na župní kancelář nebo e-mailem

Prezence: Neděle 11.května 2008 od 8:00 do 9:00 hodin, doklady podle rozpisu ZZZ pro rok 2007/2008, platné členské průkazy ČOS závodníků s fotografií a vylepenými členskými známkami.

Stravování: Bageta, čaj.

Základní předpis: Soutěží se podle rozpisu soutěže v zálesáckém závodě zdatnosti pro rok 2007/2008 ze dne 12.10.2007, schváleného náčelnictvem ČOS

Kategorie: Žactvo 11 – 14 let (rok nar. 1994 – 1997) tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí nebo koedukovaná

Dorost 15 –17 let (rok nar. 1991 – 1993) tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí nebo koedukovaná

Cestovné: Hradí vysílající jednota

Disciplíny:

· Běh terénem

· Poznávání – stromů, keřů, rostlin, souhvězdí, měst a významných stavebních památek

· Odhad vzdálenosti

· Tábornické dovednosti – uzlování, morseovka, určení azimutu a tur. značek, práce se sekerou a pilou

· Překážková dráha žactvo - pevný žebřík mezi stromy, shup na svislém laně, finská lávka s pevnými vodorovnými lany, houpavá lávka, ručkování po laně se zavěšením za podkolení

· Překážková dráha dorost – finská lávka do X s pevným středem, houpavá lávka, finská lávka s horním volným lanem, ručkování po vodorovném žebříku, stupy zavěšené na horním laně

· Oheň – založení ohniště, přepalování provázku

· Zdravověda – testy, transport, umělé dýchání a masáž srdce

· Historie, současnost Sokola

Ceny: Vítězným hlídkám diplomy, medaile, postup do finále závodu v Úpici, 23.-25.5.2008

Všem účastnické listy.

Různé: Protesty k výsledkům lze podat do 30 min. po oznámení výsledků prostřednictvím vedoucího župní výpravy u hlavního rozhodčího.

Rámcový program:

Neděle 11. 5. 08: 8:30 hod prezentace

9:00 hod slavnostní nástup

10:00 hod start závodu

11:30 – 13:00 hod vydávání baget v průběhu soutěže

cca. 17:00 hod oznámení výsledků ZZZ

Vybavení:

- družstva: vlastní sekerka, podložka pro psaní, psací potřeby, busola, každý závodník bude oblečen minimálně v tričku s rukávem pod lokty a kalhoty pod kolena

- účastník: osobní vybavení pro pobyt v přírodě s ohledem na roční období, věci osobní hygieny a případné osobní léky. Oblečení a obutí na hry v přírodě (starší oblečení). Náhradní oblečení pro případ nepříznivého počasí. Pláštěnka, šátek!, dobře svítící baterka!, psací potřeby, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz ČOS.

Všem účastníkům bude zajištěn zdarma po celou dobu pobytu pitný režim.

Alice Eimová v.r. Petr Kostka v. r.

ředitel přeboru hlavní rozhodčí

Závazná přihláška na přebor v „Zálesáckém závodu zdatnosti“

Kategorie žactvo 11 – 14 let

Sokol:

Jména v hlídce: rok narození :

rok narození :

rok narození :

náhradník rok narození:

Kontaktní adresa a tel. (e-mail) na vedoucího výpravy:

razítko podpis

Závazná přihláška na přebor v „Zálesáckém závodu zdatnosti“

kategorie Dorost 15 – 17 let

Sokol:

Jména v hlídce: rok narození :

rok narození :

rok narození :

náhradník rok narození:

Kontaktní adresa a tel. (e-mail) na vedoucího výpravy:

razítko podpis