Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOC SOKOLOVEN

22. 6. 2015

 

Všem sokolským župám a tělocvičným jednotám,

vzdělavatelům sokolských žup a tělocvičných jednot

 

Vážené sestry a bratři,

 

u příležitosti 90. výročí slavnostního otevření Tyršova domu, které si připomínáme v letošním roce, vzdělavatelé žup na svém podzimním zasedání v roce 2014 vyhlásili rok 2015 Rokem sokolské architektury. Vzdělavatelský odbor se rozhodl, že letošních oslav nevyužije pouze na připomenutí jubilea Tyršova domu, ale také k tomu, aby sokolská i nesokolská veřejnost obrátila svou pozornost ke stovkám tělocvičen a sportovních zařízení, které v současné době vlastní jednoty a případně župy. Snahou je upozornit nejen na historickou cenu celé řady z těchto staveb, které často patří k tomu nejvýznamnějšímu, co v mnoha obcích nebo městech z  architektonického pohledu dnes stojí, ale současně i připomenout, že stavba těchto objektů stála často nezměrné úsilí našich předků, kteří z vlastních zdrojů a svépomocí tyto objekty budovali. A to nejen pro tělocvičné a sportovní potřeby svých spoluobčanů, ale také jako budovy, které budou prostředkem pro šíření sokolských myšlenek a ideálů. Proto je velmi důležité, aby se co nejširší veřejnosti nabídla možnost naše sokolovny a sokolská sportoviště navštívit. Jednou z významných akcí připravovaných v souvislosti s uvedeným jubileem je proto i Noc sokoloven, která se uskuteční 11. září 2015. Tato akce, která bude uspořádána ve spolupráci s ostatními programovými útvary, by měla zpřístupnit širší veřejnosti vnitřní prostory a případně i historii sokoloven a současně jí umožnit blíže poznat dění, které zde probíhá a případně tím i rozšířit naše řady o nové cvičence a sportovce.

 

Při příležitosti konání této akce vzdělavatelský odbor připravil podrobnější informace, které organizátorům na župách a jednotách usnadní přípravu této akce a současně přináší i náměty, které lze při její organizaci využít. Uvedené informace včetně přihlášky lze nalézt na stránkách České obce sokolské http://www.sokol.eu/noc_sokoloven_registrace. Současně s tím budou vytištěny i plakáty pro propagaci Noci sokoloven, které budou v dostatečném počtu rozeslány koncem června na župy pro další případnou distribuci do sokolských jednot.

 

Věříme, že se k dané akci vaše župa nebo tělocvičná jednota připojí a napomůžete tím k důstojnému průběhu Roku sokolské architektury i celorepublikového projektu SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu, jehož součástí je právě i Noc sokoloven.

 

Se sokolským pozdravem

 

 

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.

Ing. Hana Moučková, v. r.

vzdělavatel ČOS

starostka  ČOS